AgrofoodMotor Flevoland 2015-2020

Voorzijde AgrofoodMotor 2015-2020

Provincie Flevoland heeft de ambitie om tot ver buiten Europa bekend te staan als groene, gezonde en voedselproducerende regio. In deze digitale AgrofoodMotor lees je hoe de provincie aan deze ambitie werkt.

De AgrofoodMotor beschrijft hoe bestaande programma’s bijdragen aan het vergroten van de agrofoodketen in Flevoland, wat de provincie daarvoor doet en welke spelers betrokken zijn of betrokken worden. Spelers uit bedrijfsleven, kennis- en overheidsinstellingen zowel binnen als buiten Flevoland. Ook is te lezen welke financiële middelen beschikbaar zijn voor deze ambitie.

Een bijzondere provincie

Provincie Flevoland is een bijzondere provincie. Compleet bedacht op de tekentafel en gemaakt om ruimte te bieden voor voedselproductie. Als gevolg van de toename van de wereldbevolking blijft de vraag naar voedsel groeien. Maar de beschikbare hoeveelheid landbouwgrond is begrensd en grondstoffen als water en energie worden schaarser. Door kennis over het produceren van voedsel te exporteren draagt de provincie bij aan het vergroten van de wereldwijde productie. In Flevoland ligt het accent op de primaire productie maar alle schakels van de agrofoodketen zijn vertegenwoordigd. Door de producten die in Flevoland geproduceerd worden innovatief en duurzaam te bewerken, verwerken, vermarkten en distribueren, willen we een groter aandeel in de agrofoodketen verkrijgen.

Agrofoodketen verbreden

Provincie Flevoland stimuleert ondernemers om in de agrofoodketen te verbreden door niet alleen eindproducten te distribueren maar ook halfproducten te verwerken tot eindproducten. Een groter aandeel in de agrofoodketen is ook te realiseren door samen te werken met andere sectoren, zoals hightech systemen & materialen. Drones worden bijvoorbeeld ingezet om gewasontwikkeling te monitoren zodat agrariërs gericht kunnen bijsturen met meststoffen en water. Ook stadslandbouw en agrocityfarming spelen een rol in de agrofoodketen. De voedselproductie en technische aspecten die verbonden zijn aan de stedelijke vraag naar een gevarieerde groene omgeving dragen bij aan de leefbaarheid en de vitaliteit van de stad.

Lees meer in het digitale magazine AgrofoodMotor Flevoland 2015-2020.