Innovatiewerkplaats: leuk en uitdagend

Binnenzijde Innovatiewerkplaats

De Innovatiewerkplaats voor de Floriade is zonder twijfel een van de leukste projecten waar wij ooit aan hebben gewerkt. Dat komt door de open vraagstelling van onze opdrachtgever, Provincie Flevoland. Ruim een jaar geleden vroeg zij aan ons of wij een concept konden bedenken voor een duurzaam, innovatief paviljoen dat ruim vijf jaar voor de Floriade gerealiseerd zal worden. Een plek waar bedrijven, studenten en kennisinstellingen elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen werken aan innovaties rondom de thema’s voeding en gezondheid. Tijdens de Floriade dient het gebouw als paviljoen van de provincie Flevoland, waar de innovaties die ontwikkeld zijn, tentoongesteld worden. Naast de fantastische programmering voor en tijdens de Floriade, moet het gebouw het verhaal van Flevoland neerzetten en een voorbeeld zijn van duurzame bouwtechnieken. Een geweldige uitdaging voor ons als bureau.

De eerste stap was het verbreden van de vraagstelling en ambities. Samen met de opdrachtgever en mogelijke eindgebruikers hebben we het thema ‘Nature Based Solutions’ omarmd. Voor mij persoonlijk een hele leuke invalshoek. Als student in Zuid Afrika ben ik eind jaren ‘80 voor de eerst in aanraking gekomen met de principes van klimaatarchitectuur. Een van de meest intrigerende voorbeelden hiervan is een termietenheuvel. Termietenheuvels zijn allemaal verschillend qua hoogte, kleur en vorm. Wat ze gemeen hebben is dat de interne temperatuur constant is, het hele jaar door. De termieten gebruiken de dikte van het aarden pakket en de natuurlijke doorstroming van de lucht om het klimaat te beheersen. Voor het ontwerp van de Innovatiewerkplaats, was dit een van de inspiraties uit de natuur. We hebben een plak aarde met een dikte van 5,5m opgetild tot aan de NAP-lijn. Door de ruimte onder het volume af te sluiten met een spiegelgevel, ontstaat een prachtig abstract beeld van een massa die boven het landschap zweeft. Hierdoor worden de belangrijkste kenmerkende hoogtes van het Flevolandse landschap zichtbaar. Twee keer per dag, als het vloed is aan zee, worden de planten op het dak en de kavel besproeid met een nevelinstallatie. Hierdoor ontstaat een wolk tot aan de spiegellijn en maken we een link naar de zee en belangrijkste thema’s die vandaag de dag invloed hebben op de Flevolandse bodem: zeespiegelstijging, verzilting en bodemdaling.

De aarde graven wij uit aan de binnenkant en door het toevoegen van een drietal glazen kappen, maken wij de verbinding met de Flevolandse hemel. De glazen daken kunnen we open en dicht zetten, waardoor het mogelijk is om op een passieve manier het gebouw te koelen en in het voor- en najaar te verwarmen.

De massa wordt grotendeels uit leem gemaakt, gecombineerd met natuurlijk (biobased) isolatiemateriaal. Het bouwen met leem staat nog in de kinderschoenen in Nederland, maar in met name warme landen wordt het vaak toegepast. Het grootste voordeel hiervan is dat een biobased gevelopbouw het vocht op een natuurlijk manier regelt en draagt zo bij aan een gezond binnenklimaat.

Momenteel zijn wij bedrijven aan het selecteren die mee kunnen werken aan het realiseren van dit ambitieuze project. Door hen te betrekken bij de doorontwikkeling van het concept hopen we de innovaties uit de markt optimaal te benutten in de Innovatiewerkplaats.

Duzan Doepel
Duzan Doepel
Partner, architect bij DoepelStrijkers

Bekijk ook de aflevering in de serie Bouwwerken van Omroep Flevoland waarin Duzan Doepel nog meer vertelt over de Innovatiewerkplaats en een maquette te zien is.