Co-creatie event: inspiratie en samenwerking

deelnemers aan Co-creatie event Floriade Werkt! Challenge

De Floriade Werkt! Challenge ‘Help mee aan de toekomst van onze voeding’ is in volle gang. Tot 10 maart 2017 konden businessconcepten ingediend worden. In totaal zijn er 48 inzendingen ingediend. Een mooi resultaat. Samen werken aan innovaties is een belangrijk onderdeel van de Challenge. Alle deelnemers waren dan ook uitgenodigd om deel te nemen aan het Co-creatie event op 16 maart. De meeste teams waren aanwezig op de locatie van Aeres Hogeschool Dronten. Na een korte introductie gingen de deelnemers uiteen in verschillende workshops. Per opgave van Challenge: slimme bodem, slimme voedselketen en slimme voeding, spraken ze over de innovaties. Aan de hand van de hulpvragen die de deelnemers hadden, werden suggesties en adviezen gegeven en kwamen nieuwe samenwerkingen tot stand. Zo hielpen de deelnemers elkaar om de concepten een stap verder te krijgen.

Voor de aanwezige experts was het de uitgelezen mogelijkheid om aan de deelnemers prikkelende vragen te stellen om zo een beter beeld te krijgen van de ingediende concepten.
Terwijl de experts in overleg waren over welke concepten door zouden gaan, gaven gedeputeerde Jan-Nico Appelman en programmamanager Hillebrand Koning van de provincie Flevoland een toelichting op het programma Floriade Werkt!. Zij spraken hun waardering uit voor de creativiteit en ondernemerschap van alle deelnemers. Zij hadden ook een goed bericht voor de deelnemers die niet doorgaan naar de volgende ronde. Met hen gaat de provincie kijken hoe ze hen verder kunnen helpen en hen wellicht een podium bieden in de Innovatiewerkplaats van de provincie.

Daarna was het woord aan de experts. Onder applaus werd per opgave bekendgemaakt welke 23 inzendingen door zijn naar de halve finale. De teams gaan de komende weken aan de slag om hun businessplan aan te scherpen. Op 6 april 2017 tijdens het Challenge Event selecteert de jury de 9 finalisten.

Door alle aanwezigen wordt tijdens de borrel nagepraat en iedereen is het er over eens, dat deze bijeenkomst alle indieners veel enthousiasme en inspiratie gebracht heeft.

Provincie Flevoland ziet in de komst van de Floriade de mogelijkheid om onze regionale kenniseconomie structureel te versterken. De Challenge is onderdeel van het programma Floriade Werkt!. Hiermee bieden wij ondernemers, kennisinstellingen en studenten de komende jaren mogelijkheden om samen te werken aan kennisontwikkeling en grensverleggende innovaties op het gebied van voeding en gezondheid. Deze innovaties dragen daarnaast ook bij aan de realisatie van Flevo Campus op het gebied van Feeding the City. Daarop zijn nu al veel ondernemers en kennisinstellingen actief; dat laat deze Challenge ook zien. De Floriade is daarmee nu al begonnen en dus veel meer dan een evenement in 2022.