Lectoraat Voedsel en Gezond Leven

Vrijdag 8 december vond de inauguratie plaats van dr. Sigrid Wertheim-Heck, lector Voedsel en Gezond Leven bij Aeres Hogeschool Almere. Voedsel heeft een enorme impact op onze samenleving. Waarom eten we wat we eten? Wat is de relatie tussen ons consumptiepatroon en ons voedselvoorzieningssysteem? Wertheim-Heck wil met haar lectoraat onder meer op zoek naar oplossingen om voor alle groepen binnen stedelijke gebieden een duurzame voedselproductie te realiseren.

Steeds meer mensen wonen in grote steden, in 2050 zelfs 70% van de wereldbevolking. Hoe garanderen we voldoende, gezond en veilig voedsel in de toekomst en voorkomen we uitputting van natuurlijke hulpbronnen? Een urgente uitdaging die steeds meer op het bord van de stad terecht komt.

Waarom eten mensen wat ze eten

In haar rede, getiteld Dagelijkse Kost, lichtte Wertheim toe wat haar lectoraat zal bijdragen aan het bevorderen van een duurzaam en gezond voedselsysteem voor de stad. Belangrijkste vraag die centraal staat binnen het lectoraat is: ‘hoe kunnen we duurzame, veilige en gezonde voedselpatronen bevorderen onder alle groepen van de bevolking binnen de dynamische stadsregio Almere. En wat kunnen we leren vanuit de praktische ervaringen in Almere voor steden wereldwijd?’

Om een goed beeld te krijgen van de voedselconsumptie zal het lectoraat onderzoek doen naar de daadwerkelijke dagelijkse voedselconsumptie praktijken. Waarom eten mensen wat ze eten? Almere huisvest 134 nationaliteiten en 164 etnische groepen. Het lectoraat zal daarom nadrukkelijk mensen opzoeken in hun eigen setting, in eigen cultuur en in hun eigen buurt.

Flevo Campus

Het lectoraat is ook verbonden met de Flevo Campus. De komende jaren groeit Flevo Campus uit tot dé verzamelplek voor innovaties op het gebied van stedelijke voedselvoorziening voor de toekomst. Hier gaan studenten, onderzoekers en bedrijven samenwerken om te onderzoeken en te testen hoe we voedselvoorziening in groeiende steden kunnen veranderen en vernieuwen.

De Flevo Campus is een samenwerking tussen Aeres, AMS Institute, gemeente Almere en provincie Flevoland.

Almere 2.0

Het lectoraat Voedsel en Gezond Leven is mede financieel mogelijk gemaakt door het programma Almere 2.0. Met dit programma investeren het Rijk, provincie Flevoland en gemeente Almere in de het versterken van de kwaliteit van de stad zoals het ontwikkelen van voldoende opleidingsmogelijkheden.