Implementatiekracht leidt tot marktsucces

analyzerJe werkt aan een prachtige innovatie in de Agri&Food sector. Gaan straks álle betrokkenen in de praktijk hem omarmen? Tegen welke implementatie-uitdagingen loop je straks op en wat kun je daar aan doen? Met de AgriFood Implementation Analyzer beantwoord je deze vragen nú al, zodat je straks optimaal voor jouw marktsucces kunt gaan.

De Implementation Analyzer meet de implementatiekracht van innovaties in de Agri & Food sector. Met deze tool breng je tijdens de productontwikkeling alvast in kaart hoe de innovatie in de praktijk zal ‘landen’ bij jouw doelgroep. Gaan ze ermee werken? Stuit de innovatie op weerstand en van wie? Vervolgens kun je jouw innovatie en/of implementatie-aanpak nader aan passen voor meer implementatiekracht. De innovatie wordt als het ware ‘streetwise’, vóórdat deze zich ‘op straat’ in de praktijk moet gaan bewijzen! Niet alleen voor de toekomstige gebruikers een pre, maar ook bijvoorbeeld voor een investeerder die zich afvraagt of er voldoende diepgaand nagedacht is over de praktijk.

Implementatiekracht langs 2 assen

De Implementation Analyzer meet de implementatiekracht langs 2 assen.

As 1: waardering

  • Wie zijn alle betrokkenen bij de invoering en het gebruik van de innovatie?
  • Wat zijn al hun wensen en eisen?
  • Welk belang hechten zij aan de vervulling van iedere wens/eis?
  • Hoe komt de innovatie tegemoet aan iedere wens/eis?

Resultaat: de waardering van de innovatie door iedere betrokkene.

As 2: investering in de verandering

  • Wat moet iedere betrokkene in belastende zin doen (informatie, instructie, verandering werkproces) om met de innovatie te werken?

Resultaat: de investering in de verandering door iedere betrokkene.

Het totaal van de 2 assen geeft een voorspelling van de acceptatie van de innovatie door de betrokkenen en daarmee van marktsucces.

voorbeeld Implementation Analyzer

Experts over de Analyzer

Om de Implementation Analyzer zo goed mogelijk af te stemmen op wat speelt in de Agri&Food sector is gesproken met verschillende experts uit die sector. Hun kennis is verwerkt in de tool. Dit zeggen de experts over de Implementation Analyzer:

“Bedrijven vinden het moeilijk om te overzien welke impact hun vinding in de maatschappij kan hebben. Het is heel goed om mensen daarvan bewust te maken. Ik zie de Implementation Analyzer echt als een bewustwordings-tool.” Ernst van den Ende, algemeen directeur Plant Sciences Group van de WUR

“Innovatie komt altijd uit het hart, vanuit de grotere gedachte. Met deze spiegel word je je bewust van alle andere aspecten die ertoe doen. Het helpt je om je plan, je idee te versterken door je af te vragen: ‘heb ik een aantal cruciale vragen vanuit de sector, die mensen nou eenmaal stellen, afdoende beantwoord?’” Jan Willem Griep, directeur Floriade 2022

“Voor succes in de markt moet je op alle aspecten goed presteren. Dat wordt automatisch met veel urgentie gedaan bij samenwerkingen tussen bedrijven. Bij publiek/private samenwerking is dat minder vanzelfsprekend. Dan is het goed om een tool te hebben die allerlei uitgangspunten en de belangrijkste pijnpunten goed helder maakt.” Leon Mur, directeur Kenniscentrum Plantenstoffen

“Voor de ontwikkeling van een innovatie is het belangrijk om de juiste vragen te stellen in de hele keten. Dan zijn de ‘virtuele stakeholders’ van de Implementation Analyzer heel behulpzaam.” Harold Oldenbeuving, adjunct directeur development en innovatie Marfo

“De Implementation Analyzer kan een prima tool zijn om innovatie op het gebied van voeding en gezondheid te stimuleren. Als je de meerwaarde van je innovatie daadwerkelijk kunt aantonen, dus ten opzichte van de betrokkenen, dan word je eerder serieus genomen.” Rob Baan, directeur Koppert Cress

“Ik denk dat de Implementation Analyzer niet alleen nuttig is, maar echt essentieel voor succesvolle innovaties en succesvol ondernemerschap!” Patrick Driessen, bedrijfsovername adviseur en investeerder in duurzame voeding, agritech en foodtech

“De Implementation Analyzer stelt je in staat je te verdiepen in een andere wereld en beter te snappen hoe dingen daar lopen. Om je vervolgens aan te kunnen passen.” Marijn Leijten, directeur bij Vasco Business Development

 

Wat levert het je op?

Als innovator weet je dat jouw tijd, energie en geld een schaars goed zijn… Hoe weet je dat je het juiste doet? Uiteindelijk is alleen marktsucces daarvoor de maatstaf. Je gebruikt jouw resources het beste als je al van te voren een inschatting maakt van wat jouw innovatie straks tijdens de invoering in de praktijk tegenkomt aan uitdagingen en valkuilen, maar ook kansen. Daar kun je vervolgens op anticiperen – zowel door een ‘design for implementation’ aanpak tijdens de ontwikkeling, als een gedegen ‘go-to-market’ strategie. Dit bespaart jou veel tijd, energie en geld! De input hiervoor krijg je door de Implementation Analyzer in te vullen. Daarnaast is jouw ingevulde casus een uitstekende showcase bij een gesprek met Business Developers en Financiers. Tot slot fungeert de Implementation Analyzer als een ideale onderlegger voor marketing en sales. De moeite van het invullen waard!

Welke inzet vraagt het van je?

Voor de Implementation Analyzer is eigen inzet nodig: de wil om ermee te leren werken en zich de manier van denken eigen te maken. Vervolgens de nodige tijd om de Implementation Analyzer in te vullen en zeker ook het vermogen en de wil om goed op de kwaliteiten van je uitvinding te reflecteren. Zeker de moeite waard in het licht van wat de Implementation Analyzer oplevert, maar het blijft een feit dat de Implementation Analyzer een voorinvestering aan inzet vergt.

Aangeboden door Provincie Flevoland

Met het programma Floriade Werkt! wil provincie Flevoland innovaties op het gebied van voeding & gezondheid stimuleren. Wij bieden de Implementation Analyzer als software tool gratis aan. De tool is ontwikkeld door Implementation IQ. Een account aanvragen doe je via de knop onderaan de pagina.

Methodiek

Betrokkenen centraal
Bij de invoering van een innovatie in de praktijk, zijn de bij de implementatie betrokkenen bepalend voor succes of falen. ‘Betrokkenen’ zijn de mensen die met de innovatie kunnen ‘raken’ of erdoor ‘geraakt’ worden. Onze stelling: ieder van deze betrokkenen kan een hindermacht vormen voor een succesvolle implementatie, dan wel het succes ervan bevorderen. Een betrokkene heeft wensen en eisen in het algemeen en in relatie tot de innovatie in het bijzonder. De mate waarin je innovatie hieraan voldoet, bepaalt de mate waarin de stakeholder de innovatie positief of negatief waardeert.
Daarnaast brengt elke innovatie een verandering met zich mee, er wordt immers iets ‘vernieuwd’. Dat kan een verandering in het werk zijn, maar ook de noodzaak om zich in te lezen en zich het gebruik van de innovatie eigen te maken. Betrokken die met deze veranderingen te maken krijgen, moeten dus in de innovatie investeren. Is deze investering te hoog, dan zal dit een negatieve impact hebben op hun steun aan de innovatie.
Met de Implementation Analyzer meet je van iedere betrokkene zowel diens waardering als investering. Daarmee krijg je een indruk van de kans dat de betrokkene de innovatie omarmt of juist niet.

Profiel van wensen en eisen
Wat zijn dan die wensen en eisen van al die betrokkenen? De Implementation Analyzer helpt je daarbij. Implementation IQ, de ontwikkelaar van de Implementation Analyzer, doet al sinds 2011 onderzoek naar de implementatie van innovaties. Dit heeft een bibliotheek van wensen en eisen van betrokkenen opgeleverd. Momenteel zijn het er meer dan 200.
Typerend voor de verschillende betrokkenen is hun eigen profiel van wensen en eisen. Een boer zal bijvoorbeeld heel andere wensen en eisen hebben ten aanzien van een innovatie dan een inkoper bij een supermarkt. Wij verzamelen de door eerdere gebruikers aangemaakte profielen van wensen en eisen en stellen die als templates beschikbaar voor volgende gebruikers.

Kennis delen
Dit alles staat jou als gebruiker van de Implementation Analyzer ter beschikking. Let wel, alle informatie in de Implementation Analyzer is anoniem en generiek; deze is nooit terug te leiden naar individuele innovaties.
Het met elkaar verzamelen en vervolgens delen van deze informatie is de grote kracht van de Implementation Analyzer. Als gebruiker krijg je de kennis van vele andere innovaties uit het verleden, wat jou helpt om de implementatiekracht van jouw innovatie in te schatten. En door met de Implementation Analyzer te werken, help je op jouw beurt weer toekomstige gebruikers.

Geheimhouding

Veiligheid en NDA’s
Wij begrijpen dat je informatie veilig moet zijn voor de ogen van de concurrentie. Vandaar dat alles wat je invoert in de Implementation Analyzer, wordt opgeslagen in een beveiligde server waartoe alleen jij toegang heeft via jouw login en wachtwoord. Lees de gebruiksvoorwaarden (pdf, 95 kB).

Onderzoek en uitwisseling
De Implementation Analyzer is gebaseerd op jarenlang onderzoek, waarbij Implementation IQ statistische gegevens en ervaringen heeft vergaard van een groot aantal innovaties. Het gaat hierbij om de grote lijn en de rode draad: het aantal innovaties, het aantal betrokkenen, de gemiddelde profielen van betrokkenen, het type innovatie, etc. Het gaat dus niet over individuele innovaties. Jouw invoer wordt op dit algemene en daarmee anonieme niveau automatisch door de computer meegenomen. Dit betreft daarmee statistische analyse die nooit is terug leiden tot een specifieke innovatie. Een grote kracht van de Implementation Analyzer is het met elkaar verzamelen en vervolgens delen van deze informatie: jij krijgt de kennis van vele andere innovaties, wat je helpt om jouw implementatiekracht in te schatten en te vergroten. Door zelf deel te nemen help je ook de andere innovators – of jezelf met jouw volgende innovatie.