Floriade Werkt! Challenge

Help mee aan de toekomst van onze voeding!

Eind januari 2017 startte de eerste Floriade Werkt! Challenge. Op 1 juni heeft de jury de 3 winnaars bekendgemaakt. De winnaars zijn:

Met deze eerste Challenge zocht Provincie Flevoland business concepten van wereldklasse om de wereldbevolking in 2050 duurzaam van gezonde voeding te voorzien. Ondernemers en ondernemende studenten hebben mooie innovatieve oplossingen ingediend. De 3 winnaars van de Floriade Werkt! Challenge krijgen een financiële bijdrage en de kans om deze innovatie met een team van experts versneld te realiseren en mogen bovendien deze aan de wereld presenteren tijdens Floriade 2022 in Almere.

De Challenge ‘Help mee met de toekomst van onze voeding’ bestond uit 3 opgaven:

Symbool opgave Slimme Bodem
Opgave 1: Slimme bodem; duurzamer bodemgebruik

Een goede bodemkwaliteit zorgt ervoor dat gewassen goed groeien en dat de oogst een hogere voedingswaarde heeft met een betere smaak. Toch is wereldwijd 33% van onze landbouwgrond in acuut gevaar. Door verschraling, verzilting, verstuiving en verdichting verliezen we in hoog tempo gezonde akkers.

Symbool opgave Slimme voedselketen
Opgave 2: Slimme voedselketen; meer opbrengst & minder afval

In de slimme voedselketen van de toekomst wordt minder voedsel verspild en bestaat er geen afval. Als we de voedselketen vernieuwen en de samenwerking verbeteren, kunnen we verspilling tegengaan en reststromen gebruiken om nieuwe producten en grondstoffen te maken. Dat zorgt voor een hogere opbrengst, een lagere milieubelasting en nieuwe economische kansen in de voedselketen.

Symbool opgave Slimme voeding
Opgave 3: Slimme voeding; gezonder oud worden & sneller herstellen

We leren steeds meer over de positieve invloed van voeding op onze gezondheid. Zo kan de juiste voeding bijdragen aan het voorkomen van welvaartsziekten, een sneller herstel en gezond oud worden. Dit leidt ook tot een besparing in de zorgkosten.