Cookies en Privacyverklaring

Cookies

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen ‘cookies’). Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen – adverteerders bijvoorbeeld – die communiceren via de website die u bezoekt.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties.

Provincie Flevoland vindt het van groot belang dat u weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. De provincie wil namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid én de financiering van onze website zoveel mogelijk waarborgen. Hier leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden.

Doeleinde van cookies

Om statistieken bij te houden en inhoud te kunnen delen via social media maakt de website van provincie Flevoland gebruik van cookies.

Cookies & statistieken

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, probeert de provincie continu te meten hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies.

Van de informatie die de provincie verzamelt worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geeft de provincie inzicht in hoe vaak onze website bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Kortom, provincie Flevoland gebruikt cookies voor:

  • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s;
  • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s;
  • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt;
  • het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven;
  • het optimaliseren van de website.
Cookies & sociale media

De artikelen en video’s die u op onze website bekijkt, kunt u door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de social media partijen, zodat deze u herkennen op het moment dat u een artikel of video wilt delen.

Voor onze website geldt dat er pas een social media cookie wordt geplaatst op het moment dat de button ook daadwerkelijk wordt aangeklikt. Deze cookies maken het dus mogelijk dat ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Provincie Flevoland heeft daar geen invloed op.

Overige en onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat provincie Flevoland niet altijd inzicht heeft in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten. Dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

Browserinstellingen

Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u uw cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen. Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de website verloren gaan of zelfs dat u bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien.

Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van uw browser te gaan. Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.eu.

Provincie Flevoland zal deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Contact

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de provincie Flevoland door een e-mail te sturen naar [email protected]

Privacyverklaring

Provincie Flevoland volgt bij het verkrijgen en verwerken van persoonsgegevens via internet de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet helpt de privacy van personen te beschermen.

Wet bescherming persoonsgegevens

Op onze websites is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht. Deze wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de organisaties die gegevens gebruiken. De Wbp is ook van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de website van provincie Flevoland. Dat betekent dat persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden onder deze wet vallen.

Definitie persoonsgegevens

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen.

Omgang met uw persoonsgegevens

Provincie Flevoland zal uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere informatie toe te zenden, behalve als dat is aangegeven. Gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en overige uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens).

Meer informatie

U kunt bij ons informeren wat er met uw gegevens gebeurt. Heeft u bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u ons dat laten weten via onze contactpagina.

Proclaimer

Dit is de website van het programma Floriade Werkt! van de provincie Flevoland. De provincie streeft ernaar dat de aangeboden informatie correct is. Komt u desondanks informatie tegen die onjuist of verouderd is, dan vernemen wij dit graag van u. U kunt hiervoor onze contactpagina gebruiken.

Hoe snel reageren wij?

Provincie Flevoland behandelt ieder verzoek met de grootst mogelijke zorg. Wij streven ernaar om binnen 5 werkdagen te reageren op uw e-mail die verzonden is naar het mailadres van Floriade Werkt! ([email protected]). Als wij uw vraag binnen 5 werkdagen niet kunnen beantwoorden, sturen wij u een bericht waarin wij aangeven wanneer en hoe wij aan uw verzoek kunnen voldoen.

Links naar andere websites

Deze site bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Daarnaast kunnen vanuit andere sites links worden gelegd naar deze site. Als u naar deze externe sites linkt, verlaat u de website van Floriade Werkt! en bent u gebonden door de gebruiksregels die voor de sites die u bezoekt gelden. Provincie Flevoland is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd.

Auteursrecht

Alle gegevens op deze website vallen onder het auteursrecht van provincie Flevoland. Als u (delen van) teksten wilt gebruiken, kunt u hiervoor toestemming vragen.