Innovatiepaviljoen maakt Floriade Werkt! zichtbaar

impressie-buitenzijde-innovatiepaviljoen-dec-2017

Al enkele jaren voor het evenement Floriade in 2022 bouwt provincie Flevoland een Innovatiepaviljoen, het duurzame Flevolandse paviljoen op het toekomstige Floriade-terrein. Vanaf 2019 tot en met de Floriade Almere 2022 is het gebouw ons podium van innovaties. Bedrijfsleven, studenten en kennisinstellingen werken in het Innovatiepaviljoen samen aan innovaties op de thema’s voeding en gezondheid en welbevinden. Prijswinnaars van de challenge krijgen een werkplek in het pand aan hun concept te werken en het concept te demonstreren. Bedrijven en instellingen die aan innovaties op het gebied van voeding en gezondheid werken, kunnen een werkplek huren in het pand of subsidie krijgen om in het Innovatiepaviljoen te exposeren, zowel vóór als tijdens de Floriade. Provinciale Staten hebben 13 december 2017 ingestemd met de benodigde investering. Op 18 april 2018 heeft de provincie de kavel gekocht op het Floriade terrein. Bekijk hier de video.

Podium tijdens Floriade-evenement

Tijdens Floriade Almere 2022 is het pand het Flevolandse paviljoen. Provincie Flevoland stelt het paviljoen beschikbaar voor het Flevolandse bedrijfsleven, organisaties en overheden. Zij kunnen zich presenteren aan de circa 2 miljoen bezoekers en (inter)nationale bedrijven. De komende periode werken we aan welke huurmogelijkheden er zijn voor en tijdens de Floriade. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een mail aan [email protected].

Het paviljoen: Bijzonder duurzaam gebouw

Het Innovatiepaviljoen wordt gebouwd volgens het principe ‘Nature Based’. Dat is te zien aan de vorm (klimaatarchitectuur) en in het materiaalgebruik. Het gebouw maakt optimaal gebruik van het microklimaat met natuurlijke zonwering, passieve verwarming en koeling en natuurlijke ventilatie. Het aarden dak met beplanting zorgt voor een behaaglijk binnenklimaat gedurende het hele jaar. De klimaatkas op het dak is een heerlijke wintertuin en in de zomer zorgt het voor natuurlijke ventilatie. Door de gebruikte materialen is de CO2 voetafdruk zo klein mogelijk. We zorgen zoveel als mogelijk voor hergebruik van water, energie, materiaal, afval en voedsel. De innovatieve oplossingen die wij hiervoor gebruiken zijn zichtbaar voor de bezoekers. De komende jaren worden samen met het bedrijfsleven steeds innovaties toegevoegd. Zo is het niet alleen in 2019 vernieuwend, maar ook in 2022.

Verhaal van Flevoland

Het ontwerp van architectenbureau DoepelStrijkers maakt op een bijzondere manier het verhaal van Flevoland zichtbaar. Waar eerst alleen maar water was, ligt nu een uniek gebied, gemiddeld 5 meter onder zeeniveau (NAP). Het Innovatiepaviljoen verbeeldt dit door een 5 meter dikke laag Flevolandse bodem op te tillen tot de NAP-lijn. De gevel van de begane grond is van buiten een spiegel. De omgeving weerkaatst daarin, waardoor het beeld ontstaat dat de laag Flevolandse grond op NAP-niveau in het landschap zweeft. De belangrijkste hoogteniveaus van Flevoland zijn zichtbaar in het paviljoen.

 

Impressie van het dak van het Innovatiepaviljoen

Het dak van het paviljoen wordt gebruikt om Flevolandse gewassen te telen en zo de vruchtbare grond in Flevoland zichtbaar te maken.

Ontwikkeling Flevo Campus

Met het Innovatiepaviljoen wordt een begin gemaakt met de fysieke ontwikkeling van de Flevo Campus op het gebied van voeding en gezondheid die ook ná de Floriade van blijvende waarde is voor onze regio. De provincie werkt hiervoor samen met de gemeente Almere, de groene kennisinstelling Aeres, AMS Institute en andere kennisinstellingen en bedrijven die op het gebied van Feeding the City actief zijn. De ambitie is om toe te werken naar de plek waar op nationaal en internationaal niveau voedselkennis en toepassingen daarvan in de praktijk worden getest en getoond.

Binnenzijde Innovatiewerkplaats
Binnenzijde Innovatiewerkplaats

De Flevo Campus moet dé plek worden waar overheden, bedrijven en kennisinstellingen kunnen investeren in praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en in gerichte bedrijfsinnovaties. Hiermee wordt het huidige aanbod van hoger onderwijs en werkgelegenheid uitgebreid. Hierdoor gaat de Flevo Campus een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van innovaties in de stad en provincie. En daarmee ook aan antwoorden op voedselvraagstukken die op mondiaal niveau aan de orde zijn.