Subsidie voor grensverleggende innovaties

Het Innovatiepaviljoen is de plek waar grensverleggende innovaties op het gebied van voeding, gezondheid en welbevinden getest en getoond worden. Bedrijven en kennisinstellingen bieden wij de mogelijkheid om hun grensverleggende innovaties te demonstreren in, op, aan of rondom de Innovatiewerkplaats op het Floriadeterrein. Dit kan zowel in de aanloop naar als tijdens de Floriade in 2022. Flevolandse mkb-bedrijven en (inter-)nationale samenwerkingsverbanden kunnen hiervoor subsidie aanvragen. De innovatie moet wel passen bij de thema’s van het Innovatiepaviljoen: voeding, gezondheid en welbevinden. Met elk bedrijf of instelling die belangstelling heeft, maakt de provincie een maatwerkafspraak over het gebruiken van het Innovatiepaviljoen.

Bijdrage in de kosten

Met de subsidie kan een deel van de kosten die bedrijven maken om zich fysiek te verbinden met het Innovatiepaviljoen vergoed krijgen. Innovatieprojecten die in aanmerking komen voor de subsidie:

  • Zijn gericht op innovaties in de topsectoren Agri&Food en/of Tuinbouw- en Uitgangsmaterialen in combinatie met een van de andere topsectoren: Water, Life Sciences & Health, Energie, Creatieve Industrie, Logistiek of High Tech Systemen & Materialen;
  • Passen binnen de Floriade-thema’s met een focus op voeding, gezondheid en welbevinden;
  • Worden aantoonbaar ondersteund met een regionale, nationale of internationale subsidie. De projecten die uit deze fondsen een bijdrage krijgen zijn aantoonbaar van nationaal belang en grensverleggend.

 

plantje met geld

Subsidie aanvragen

Op dit moment is de subsidieregeling niet opengesteld en kunnen geen aanvragen ingediend worden. Een overzicht van andere subsidieregelingen van provincie Flevoland staat in het Loket.

Loket Provincie Flevoland